Scoliose

Wat is een scoliose?
Een scoliose is een zijwaartse verkromming van de wervelkolom. Er ontstaat dus een bochtje naar links, of een bochtje naar rechts: een C-scoliose. Soms ontstaat er nog een tweede bocht de andere kant op. Dit heet een S-scoliose. Er is nooit alleen maar een zijwaartse kromming, ook al ziet het er vaak wel zo uit. Bij een scoliose ontstaat ook altijd een draaiing van de wervels. De ribben zitten aan de achterzijde vast aan de wervels, en aan de voorzijde aan het borstbeen. Dus als de wervels in een gedraaide stand komen te staan, dan draaien de ribben mee. Soms is dit goed zichtbaar, omdat de ribben aan de rugzijde aan een kant meer naar achteren uitsteken. Dit heet een gibbus. Soms is dit ook nauwelijks zichtbaar. Vaak zijn er op jongere leeftijd geen pijnklachten. Dit kan later ontstaan, maar dat hoeft niet.

Een scoliose kan aangeboren zijn, of bv. het gevolg van een scheefstand, maar meestal is de oorzaak niet duidelijk. Dan heet het een ideopatische scoliose. Bij Oefentherapie Mensendieck wordt de ideopatische scoliose het meest behandeld.
Deze ontstaat meestal in de groeispurt, zo rond 10-12 jaar. Tijdens de groeispurt kan een scoliose snel verergeren en is het belangrijk onder controle te staan bij een therapeut om op tijd in te grijpen. Ook is behandeling tijdens de groeispurt het meest effectief, maar behandeling is zeker ook nog zinvol op latere leeftijd.

Behandeling
Juist tijdens de groeispurt zitten pubers niet zo te wachten op therapie, rechtop zitten, en is het lastig om je al bewust te zijn van de gevolgen van een scoliose op latere leeftijd, want dit is immers pas in de verre toekomst. Toch is het belangrijk dat de scoliose juist dan behandeld wordt, omdat dit tijdens de groeispurt het meest effectief is.

Tijdens de intake wordt eerst gekeken naar vorm van de scoliose en een eventuele oorzaak. Zijn er bv klachten aan het been aan een kant, of is er een beenlengteverschil, dan wordt gekeken of dit eerst opgelost kan worden. Is het verschil 1,5 cm of kleiner, dan wordt hier niets mee gedaan, omdat uit allerlei onderzoeken is gebleken dat dit juist klachten gaat veroorzaken. Het lichaam heeft zich dan al aangepast en het is beter dit niet meer te verstoren. Wel wordt de scoliose zelf behandeld.
Bij een scoliose is het belangrijk dat u zich bewust wordt van gewoonten die de scoliose in stand houden en dat u deze gewoonten leert corrigeren. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het strekken van de wervelkolom, omdat je zo het bochtje kunt “uitstrekken” en de spieren hiermee goed sterk worden en blijven. Ter ondersteuning worden oefeningen gedaan die de zijwaartse kromming en draaiing van de wervels corrigeren.

Mocht dit alles toch niet voldoende resultaat opleveren, of de scoliose ondanks hard oefenen toch verergeren, dan kan gekozen worden voor een brace. Dit gebeurt via de orthopeed. Een brace is een soort korset van harde kunststof die de wervels in een juiste stand dwingt tijdens de groeispurt. Daarnaast blijft de therapie doorgaan, om een goede houding aan te leren en de spieren sterk te houden. Na de groei heeft een korset geen zin meer en wordt alleen nog geoefend dmv corrigerende oefeningen en houding.