Stress en Spanningsklachten

Lichamelijke klachten veroorzaakt door spanning
Klachten kunnen ook ontstaan door langdurige spanning. Vaak gaat het hierbij om mentale druk, die zich in het lichaam vertaalt naar spierspanning en lichamelijke klachten.

Hierbij kan het gaan om hoofdpijn, migraine, rugpijn, maar ook hyperventilatie en RSI (nu heet dit CANS) vallen hier onder. Hierbij zijn uw houding en manier van bewegen zeker van invloed, omdat dit overbelasting in de hand kan werken, maar zijn zaken als werkdruk, onvoldoende rust nemen, perfectionisme, groot verantwoordelijkheidsgevoel de eigenlijke oorzaken.

Klachten veroorzaakt door stress
Als bovengenoemde spanningsklachten gedurende lange tijd blijven bestaan, kunnen ze invloed krijgen op het gehele lijf. Dan kan een situatie van aanhoudende stress bestaan, die zich kan uiten in pijnklachten (hoofdpijn, pijn in nekschoudergordel, rug of armen), of klachten die niet zozeer pijn geven, maar een onprettig of angstig gevoel, zoals bij hyperventilatie. Ook kan een gevoel ontstaan van dat het allemaal teveel is, van emotioneel uit balans zijn en klachten geven als concentratieverlies, duizeligheid, verstoord slaappatroon, opgejaagd gevoel.

Behandeling
In de behandeling ligt de nadruk gelegd op het herkennen van signalen van stress, herkennen waar de spanning zich in uw lijf vastzet, en kunnen benoemen welke zaken die spanning veroorzaken. Er wordt gekeken naar hoe u omgaat met de zaken die de spanning bij u veroorzaken en hoe u dit anders zou kunnen doen. Het is namelijk van belang om de klachten bij de bron aan te pakken. De lichamelijke klachten zijn hierbij een gevolg van de spanning en niet andersom! Op deze manier krijgt u steeds meer helder wat voor u spanningsbronnen zijn en hoe u gewend bent hiermee om te gaan. Vervolgens leert u hier op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan. Soms kan het nodig zijn in uw leven een aantal dingen te veranderen om te zorgen dat uw leefstijl beter bij u past.

Als dit noodzakelijk is, kunt u ook doorverwezen worden naar bv een haptonoom of psycholoog, zodat deze u hier nog verder bij te helpen.

Wat is nu stress?
Stress is een natuurlijk verschijnsel en het overlevingsmechanisme in ons lijf zorgt ervoor dat het lichaam bij gevaar direct gereed is om tot actie over te gaan. Dit is dus een noodvoorziening.  Is het gevaar geweken, dan moet het lichaam herstellen van deze forse inspanning en komen alle functies die tijdelijk waren stopgezet of verhoogd, weer terug in hun “normale” ritme.

Wordt deze noodvoorziening echter gebruikt bij “normale” situaties, dan gaat het deel uitmaken van ons dagelijks leven en wordt het gebruikt om optimaal te presteren: thuis of op het werk.
Is dit een korte, afzienbare periode, die gevolgd wordt door rust en herstel, dan is er niet zoveel aan de hand. Blijft deze periode echter voortduren, zonder voldoende herstelmomenten, dan ben je langzaam het lichaam aan het uitputten. Het lichaam kan niet meer ontspannen en blijft de adrenaline in het lichaam pompen, waardoor bepaalde functies op topniveau presteren en andere functies worden uitgeschakeld. Houdt de stress aan, dan gaat dit dus problemen geven in het algehele functioneren van het lichaam, hetgeen zich uit als klachten.

Het is van het grootste belang om deze cirkel te doorbreken en het lichaam tot rust te brengen!