Oefentherapie

Wat is Oefentherapie?
Oefentherapie Cesar/Mensendieck is een paramedische behandelmethode die zich richt op het behandelen van klachten aan spieren en gewrichten. We richten ons in de behandeling op lichamelijke klachten, maar ook op klachten waarbij gespannenheid een rol speelt, want dit uit zich vaak in lichamelijke klachten. De oorzaak zit alleen ergens anders. Bij Oefentherapie is het heel belangrijk dat u zich bewust wordt van de zaken die invloed hebben op uw klachten en aan deze zaken wordt in de behandeling aandacht besteed. Zo zal een behandeling voor artrose er anders uitzien dan een behandeling voor spanningshoofdpijn, omdat andere zaken aan bod komen.

Centraal in de behandeling staat wat u wilt bereiken.Dit zorgt ervoor dat u met die dingen bezig gaat die voor u belangrijk zijn. Er wordt een plan gemaakt, waarin stap voor stap aan deze doelen gewerkt wordt.
Hiervoor is het nodig dat uw klachten en wat u wilt bereiken goed in kaart worden gebracht. Dit wordt tijdens de eerste behandeling gedaan. Bij lichamelijke klachten wordt dan ook een onderzoek uitgevoerd. Om een goed beeld te krijgen, gebeurt dit in ondergoed.
Komt u voor spanningsklachten, dan wordt in kaart gebracht waardoor deze spanning ontstaat.

Oefentherapie bij lichamelijke klachten
Pijnklachten aan spieren en gewrichten ontstaan vaak door een “verkeerde” houding en een verkeerde manier van bewegen. Hierdoor wordt bv in de rug steeds bij op dezelfde plek gebogen of gedraaid, waardoor dit deel van de rug overbelast kan raken.
Ook gaat u bij een blessure vaak anders bewegen om pijn te voorkomen. Dat is logisch en is een tijdelijke compensatie om de plek van de blessure te ontlasten, zodat deze kan herstellen. Het kan echter gebeuren dat u na een blessure aan bv de knie, anders blijft lopen, ook al is de knie weer volledig hersteld. De compensatie-gewoonte blijft dan bestaan en kan leiden tot klachten. Ook kan het gebeuren dat bv de rug steeds ontzien wordt na een hernia en deze daarom stijf en zwakker wordt en hierdoor klachten blijft geven.
Zo heeft iedereen zichzelf (onbewust) bepaalde gewoonten aangeleerd bij bewegen en soms kunnen deze gewoonten klachten opleveren, zoals een zeurende pijn in de rug tijdens zitten of staan, knieklachten tijdens (hard)lopen of hoofdpijn tijdens computeren.

Bij Oefentherapie gaan we samen op zoek naar waar uw klachten vandaan komen, wat uw gewoonten zijn bij bv. zitten, staan, lopen en welke compensatie-gewoonten zijn ontstaan. Met behulp van spiegels, oefeningen en uitleg wordt u zich meer bewust van uw gewoonten en hoe dit klachten kan veroorzaken. U leert hoe u de klachten kunt beïnvloeden door uw houding- en bewegingspatroon aan te passen en de spieren beter te gebruiken en zo te voorkomen dat de klachten in de toekomst weer terugkomen.

Oefentherapie bij spanningsklachten
Bij klachten waarbij gespannenheid een rol speelt kijken we zo nodig ook naar de houding, om te weten in welke delen van uw lichaam de spanning zich vastzet, maar wordt meer aandacht besteed aan hoe u kunt herkennen dat u gespannen bent, hoe u deze spanning kunt loslaten en hoe u hier op een andere manier mee om kunt gaan.
Vaak wordt de stress namelijk niet zozeer door de situatie veroorzaakt (al denken we van wel), maar door hoe we hiermee omgaan: de eisen die we onszelf opleggen, wat we van anderen verwachten (maar niet tegen hen zeggen), hoe we steeds weer over onze grenzen gaan en we ondanks alle drukte geen dingen uit handen kunnen geven.
Het leven, en de soms stressvolle situaties die daarbij horen blijft doorgaan, dus je kunt maar beter zorgen dat je weet hoe je dit zo goed mogelijk het hoofd kunt bieden!

Tot slot
Van u wordt een actieve deelname gevraagd, waarbij u thuis dagelijks oefent om dingen anders uit te voeren, of bv piekeren om te zetten in gedachten die u verder helpen. Alleen door deze (voor u nieuwe) dingen te oefenen in het dagelijks leven kunnen ze een nieuwe gewoonte worden. En dat is nodig om te voorkomen dat de klachten terugkomen.